ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЦЕНОРАЗПИС НА СЕРВИЗ “Здравец”

1.Диагностика и констатация (ПРЕГЛЕД) – заплаща се 35% от стойността на труда за даденото устройство.
изпробване на уред по желание на клиента15.00 лв.

2.Консултация и техническа информация – 20.00 лв.

3.Посещение в дома на клиента – 25.00 лв.
Забележка: Не включва стойността на транспорта и ремонта!

4.Почистване, обезпрашаване на уреда – 25.00 лв.

5.Завишение на труда се извършва в следните случаи:

a) ЕКСПРЕСНА поръчка (в рамките на деня или 24 часа от момента на постъпване) + 50 % върху стойността на труда

б) БЪРЗА поръчка(до 3 работни дни) + 30 % върху стойността на труда
Забележка: Сроковете и завишенията са валидни при наличие на необходимите резервни части!

в) При некомпетентно извършен ремонт или опит за ремонт и неквалифицирана намеса + 50 до 100 % върху стойността на труда

г) При повреди възникнали при природни бедствия + 50 до 100 % върху стойността на труда

д) При дефекти предизвикани от неправилна експлоатация или лошо техническо състояние + 50 до 100 % върху стойността на труда

е) За уреди над 15 години и в лошо техническо състояние (силно износени, захабени) + 50 % върху стойността на труда
Забележка: Ремонтът е без гаранция за уреди в лошо техническо състояние.

6.За нестандартни услуги, замяна на детайли от електронна апаратура и електродомакински уреди, стойността на ремонта се заплаща почасово по таблицата.

7.При специфични-особени случаи, цената се договаря с клиента.

8.Експресни поръчки в гаранционен срок се заплащат + 50 % от стойността на труда

9.Гаранционни условия и срокове са валидни само за ремонтирания възел на уреда:

– за всички стандартни ремонти – 3 месеца
– за специфични ремонти – по договаряне
– за аксесоари и принадлежности – без гаранция
– профилактика – без гаранция

Гаранцията е невалидна при опит за ремонт от други лица!

Профилактика (почистване) за гаранционни уреди се заплаща!

10.Гаранция за ремонт на уреди за домашно ползване НЕ СЕ ДАВА/ОТПАДА при условие, че се употребяват като професионални или не се спазват условията за нормална експлоатация.

11.След изтичане на гаранционният срок или по време на него (при показване на друг дефект) и представяне на старата поръчка за същото устройство, клиентите на сервиза могат да ползват намаление в размер на 10 – 20 % от стойността на труда за всеки следващ ремонт, ако не са нарушавани условията на гаранцията.