ПОТЪРСЕТЕ НИ НА НАШИЯ
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН

*на цената на един градски разговор от цялата страна

Новина за автомобилисти

Устройството служи за автоматично включване и изключване на фаровете на леки и товарни автомобили с 12‐волтова инсталация. Изградено е на базата на микроконтролер PIC16F688 I/SL, което гарантира неговата безупречна работа и надеждна експлоатация.Свързването на устройството към автомобила е лесно, като е необходимо да се свържат двата проводника А и В съответно проводник А ‐ към "+" на акумулатора и проводник В ‐ към "‐" на акумулатора на автомобила и двата проводника С и D, свързани към ключа за включване и изключване на късите светлини на автомобила.

1) при последователно свързване на ключа за включване и изключване на късите светлини двата проводника С и D е необходимо ключът за включване и изключване на късите светлини да бъде във включено положение. (Ако ключът е в изключено положение, фаровете няма да светят, без значение от подавните команди от устройството.)

2) при паралено свързване на двата проводника С и D към ключа за включване и изключване на късите светлини е необходимо ключът за късите светлини да бъде в изключено положение. (Ако ключът е във включено положение, фаровете на късите светлини ще светят без значение каква команда ще подаде устройството.)

• Захранващо напрежение ‐ 12V;

• Устройството няма консумация без включен контактен ключ;

• Максимален ток на комутация към фаровете ‐ 40 А;

• Светодиодна индикация за състоянието на релето;

• Защита от обратно включване на захранващото напрежение.

След монтиране и свързване на устройството във автомобила, дайте на контакт ислед като двигателят на автомобила заработи е необходимо да натиснете и задържите бутонът SET (S1) за около 1 секунда. Светодиодът D3 ще светне, релето Р1 ще се включи и фаровете на късите светлини ще светнат. С това завършва настройката на устройството.

 

След изключване на двигателя фаровете ще изгаснат. При последващо включване на двигателя, фаровете на късите светлини ще се включват и изключват автоматично с включване и изключване на двигателя. Настройките на устройството се запазват дори и при сваляне на акумулатора.

 Важно!!!

Необходимо е проводниците С и D да бъдат с нужното сечение (дебелина на кабела), съобразено с консумацията на фаровете за къси светлини.

Обратно